Punkter i livet

Vi är några dövblinda ungdomar som har tankar och åsikter kring dövblindhet.

# 15 Snackar vi dövblindska?

Kategori: Instagram

 
 
Punkt 1. Snackar vi dövblindska?
 
Taktilt teckenspråk är märkligt. Att lägga sin hand över den tecknades hand är intimt. Hur för fan kan man avläsa via händerna?! Det verkar vara svårt att lära sig taktilt teckenspråk.
 
Det är några av de vanliga funderingarna om taktilt teckenspråk (tsp). Jag är en stolt taktilt tsp-användare. Det ger mig frihet när synen inte räcker till. Men vägen till stoltheten var inte lätt. Jag skämdes. Jag ville inte vara ännu annorlunda än mina döva kompisar.
 
Det var inte så hemskt och svårt med taktilt tsp. Vi teckenspråkiga dövblinda kommunicerar ju på svenskt tsp. Men vi avläser antingen visuellt eller taktilt.
 
Idag undrar jag varför detta kommunikationssätt har blivit åsidosatt i tspundervisningen? Jag antar att mina tsplärare inte är trygga i att kunna kommunicera med dövblinda taktilt. Det betyder att många inte fått undervisning i taktilt tsp redan i grundskolan pga lärarna inte har kunskap om det.
 
Jag är oroad inför min framtid. Jag döljer inte sanningen. Att jag blir blind. Det är omgivningen som oroar mig. Att jag en dag blir utanför dövsamhället för att döva inte vet hur man gör eller känner motvilja för det okända. Ärligt talat är många tolkar duktigare på taktilt tsp än döva. Egentligen ska det vara tvärtom. Det kan påverka oss som kanske kämpar hårt för att vara kvar i dövsamhället. Man vill klara sig utan anpassningar och hjälpmedel som finns. För att njuta av det som man har. Det tär på energin.
 
Börja våga teckna taktilt! ;)
 
Syntolkning av bilden: 
En hand över en annan hand. Man håller så när man tecknar taktilt.