Punkter i livet

Vi är några dövblinda ungdomar som har tankar och åsikter kring dövblindhet.